#69

DRIFT OPEN

Koszalin 2023 - info

plakat 69 koszalin 2023 ZS

KOMUNIKAT

UWAGA!
Z uwagi na warunki pogodowe, parking dla lawet został przeniesiony:
Parking salonu BOKARO / ul. Gnieźnieńska 11 – na przeciw wjazdu na tor.

KRYTERIA OCENY
SĘDZIOWSKIEJ

+ LINIA 40pkt

Kierowcy będą oceniani za zdolność do wypełniania stref zewnętrznych i osiągania obszarów „touch & go” tylnymi częściami swoich pojazdów oraz za zdolność do osiągania wewnętrznych punktów „clippingu” przednimi częściami swoich pojazdów.

+ KĄT 30pkt

Kierowcy będą oceniani za umiejętność pokonania trasy z zachowaniem dużego kąta wychylenia, który pozwala im utrzymać tempo w obszarach, które nie są uznawane za strefy zwalniania.

+ STYL 30pkt

Styl to sposób, w jaki pojazd zachowuje się podczas całego przejazdu. Styl jest podzielony na dwie kategorie:
Płynność

Sędzia stylistyczny będzie oceniał, jak szybko został osiągnięty kąt, jak płynnie kierowca osiągnął kąt oraz czy kierowca osiągnął pożądany kąt.

Zaangażowanie
Zaangażowanie odnosi się do pędu pojazdu do przodu przez cały czas trwania przejazdu. W idealnej sytuacji pojazd powinien utrzymywać prędkość poza strefami hamowania, pewnie i z zaangażowaniem zbliżając się do ścian i konturów trasy.

- POTRĄCENIA

 • Podwójna inicjacja
 • Korekty
 • Koła poza trasą
 • Ominięcie stref (zone) i klipów
 • Wypadnięcie
 • Brak kąta
 • Wyhamowanie bądź znaczące odjęcie gazu przy inicjacji
 • Jazda poza ostatnim punktem inicjacji
 • Zwalnianie poza strefami hamowania
 • Nieśmiałe podchodzenie do ścian lub linii wyznaczających trasę
 • Wolne przekładki
 • Stopniowe przekładki – praca kierownicą w celu zwiększenia kąta o niewielką wartość
 • Niedokładne przekładki – uzyskanie pewnego stopnia kąta, a następnie dodanie lub odjęcie kąta w połowie zakrętu

- NIEKOMPLETNY PRZEJAZD

PRZEJAZD UZNAJEMY ZA NIEKOMPLETNY GDY:

 • Wyspinowanie – utrata kontroli
 • Drift w innym kierunku (opposite drift)
 • Driftowanie z przeciwnym kątem do wymaganego w danym punkcie przejazdu
 • Otwarcie maski silnika i/lub drzwi podczas jazdy
 • Zatrzymanie driftu lub całkowite odprostowanie
 • 2 koła poza wyznaczoną trasą
 • Unchaseable lead – niepoprawny przejazd lidera
 • Kierowca goniący celowo nie goni kierowcy prowadzącego po tym jak w poprzednim przejeździe otrzymał zero
 • Wykonanie niedozwolonego wyprzedzania – skutkuje zerem dla kierowcy goniącego
 • Kolizja z innym kierowcą, która jest uważana za „możliwą do uniknięcia” lub niesportową

Niekompletny przejazd jest traktowany jak przejazd za 0 punktów w kwalifikacjach i 0 punktów w pojedynkach. Jeśli samochód uciekający wykona niekompletny przejazd, walka jest zakończona.

POJEDYNKI
W PARACH

+ CELE KIEROWCY PROWADZĄCEGO

 • Przejechać przejazd kwalifikacyjny z wynikiem 100 punktów
 • Wykonać poprawny przejazd prowadzący (chaseable)
 • Wyhamowywanie w wyznaczonych miejscach trasy

+ CELE KIEROWCY GONIĄCEGO

 • Rozpocznij jazdę nie później niż w ostatnim punkcie inicjacji
 • Utrzymuj bliską odległość do samochodu prowadzącego podczas całego przejazdu
 • Dopasuj lub popraw kąt samochodu prowadzącego
 • Naśladuj przejścia i linię przejazdu kierowcy prowadzącego przez cały czas przejazdu

- POTRĄCENIA DLA PROWADZĄCEGO

 • Mniejszy kąt niż w idealnym przejeździe kwalifikacyjnym
 • Ciaśniejsza linia przejazdu niż w idealnym przejeździe kwalifikacyjnym
 • Słabe przekładki
 • Próba oddalenia się od kierowcy pościgowego w jakikolwiek sposób, który pogarsza linię, kąt lub styl jazdy

- POTRĄCENIA DLA GONIĄCEGO

 • Nie kopiowanie linii przejazdu w stosunku do samochodu prowadzącego
 • Nie kopiowanie kąta w stosunku do samochodu prowadzącego
 • Czas i miejsce inicjacji
 • Czas przekładki i ogólna jazda w porównaniu z samochodem prowadzącym

POPRAWNY PRZEJAZD 'CHASEABLE LEAD'

Poprawny przejazd prowadzący to taki, który daje kierowcy goniącemu uczciwą szansę na wypełnienie swoich obowiązków. Prowadzenie w przejazdach obejmuje następujące elementy:

 • Kierowca prowadzący utrzymuje dyktowane tempo przez cały czas trwania przejazdu
 • Kierowca prowadzący zasadniczo przestrzega stref hamowania
 • Kierowca prowadzący wypełnia większość stref zewnętrznych i osiąga wewnętrzne strefy punktowane
 • Kierowca prowadzący zachowuje kontrolę przez
  cały przejazd

Należy pamiętać, że prowadzenie, które można ścigać, jest wymagane nie tylko w przejazdach w parach, ale także podczas przejazdów kwalifikacyjnych każdego kierowcy.

Niewykonanie powyższych punktów może skutkować nałożeniem kar sędziowskich.

NIEPOPRAWNY PRZEJAZD
'UNCHASEABLE LEAD'

Za niepoprawny przejazd prowadzącego tzw, 'Unchaseable lead’ uznajemy taki przejazd kierowcy prowadzącego, który nie daje kierowcy goniącemu uczciwej szansy na wypełnienie swoich obowiązków. Unchaseable lead może obejmować niektóre lub wszystkie z poniższych sytuacji:

 • Kierowca prowadzący zmienia tempo w sposób nieprzewidywalny lub niezgodnie z wyznaczeniem trasy
 • Kierowca prowadzący nie stosuje się do stref hamowania  czy to z powodu błędu kierowcy, awarii pojazdu lub próbuje uciec przed kierowcą pościgowym, łamiąc jeden lub więcej obowiązków kierowcy prowadzącego
 • Kierowca prowadzący omija większość stref zewnętrznych i/lub wewnętrznych punktów (klip)
 • Kierowca prowadzący nie panuje nad pojazdem.

Należy pamiętać, że przejazd może być uznany za unchaseable lead podczas przejazdów w parach i przejazdów solo, podczas kwalifikacji i zawodów.

Dodatkowo, przewaga nie do śledzenia może mieć większe znaczenie dla kierowcy prowadzącego w parze, jeśli kierowca goniący znajduje się w pobliżu i wpływa (lub wydaje się, że wpływa) na kierowcę goniącego.

Unchaseable lead jest zawsze negatywny dla kierowcy prowadzącego ale stopień, w jakim sędziowie stosują kary sędziowskie, może być podyktowany działaniami, które mają wpływ na kierowcę goniącego.

PRZEBIEG
ZAWODÓW

OPIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere et lacus vitae cursus. Suspendisse scelerisque enim ut mi eleifend malesuada. 

Fusce rhoncus tortor ut quam semper, a porttitor libero condimentum. Donec nec nisl a nisi dapibus viverra non id sem. Mauris sed turpis ex. In ac dolor at ex blandit suscipit. In varius blandit massa id porttitor. 

Suspendisse auctor pellentesque porttitor. Morbi at dolor vel velit tempus ornare. 

Kiedy zawodnik przechodzi dalej z zerem a kiedy zawodnik jak ma 0 to odpada.

Wyniki kwalifikacji stanowią kolejno zwycięzcy pierwszego etapu kwalifikacji według kolejności wylosowanych par i kolejno zwycięzcy drugiego etapu kwalifikacji według najlepszego wyniku.

KWALIFIKACJE

PRO & MASTERS
ETAP I
Formuła pucharowa

Każdy z zawodników odbywa dwa pojedynki z wylosowanym konkurentem (goniący/uciekający). Zwycięzca dwubiegu zostaje zakwalifikowany do udziału w Zawodach. Zawodnik który nie wygrał swojej pary bierze udział w drugim etapie kwalifikacji.


Zawodnik któremu w drodze losowania (z uwagi na nieparzystą ilość startujących) nie został przydzielony konkurent, odbywa pojedynczy przejazd kwalifikacyjny. Zawodnik który poprawnie zakończył swój przejazd kwalifikuje się do udziału w Zawodach. Jeśli zawodnik nie stawi się na starcie lub podczas swojego przejazdu popełni błąd zerowy, bierze udział w drugim etapie kwalifikacji.
Jeśli samochód uległ awarii lub z innych przyczyn nie może stawić się na linii startu, drugi zawodnik musi wykonać pojedynczy przejazd punktowany by awansować do zawodów.

ETAP II
Klasyczna sesja kwalifikacyjna

Każdy zawodnik odbywa dwa punktowane przejazdy kwalifikacyjne. Oceny sędziowskie najlepszego przejazdu decydują o kolejności zajmowanych miejsc w sesji kwalifikacyjnej.

Najwyżej ocenieni zawodnicy zostają zakwalifikowani do udziału w Zawodach.

W przypadku gdy kilku zawodników ma taką samą ilość małych punktów, wyższą lokatę zajmuje zawodnik który jako pierwszy dokończył proces rejestracji na zawody.

Przejazdy kwalifikacyjne w parach odbywają się jeden po drugim. Zawodnik zobowiązany jest stawić się na starcie zgodnie z kolejnością listy startowej ustalonej przez organizatora, nie później niż 2 minuty po poprzedzającym go zawodniku. Nie dopuszcza się zmiany kolejności startu par.

Jeśli Zawodnik nie stawi się na starcie w wymaganym czasie, a nie zgłosił wcześniej awarii samochodu, dany przejazd kwalifikacyjny uważa się za odbyty z zerową ilością punktów.

O kolejności ustawienia do przejazdów decyduje ustalony schemat kolejności startów wynikający z kolejności wylosowanych par.

PRO AM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere et lacus vitae cursus. Suspendisse scelerisque enim ut mi eleifend malesuada. 

ZAWODY

MASTERS

Przejazdy TOP 32 klasy PRO orz TOP 16, klasy Masters odbywają się parami (Tsuiso).

Zawodnik ulokowany wyżej w drabince startuje jako uciekający.

Zwycięzca każdej pary przechodzi do dalszych rozgrywek.

Doboru par dokonuje się zgodnie z kolejnością miejsc z wyników kwalifikacji, na podstawie poniższych schematów:

Jeśli samochód uległ awarii lub z innych przyczyn nie może stawić się na linii startu, drugi zawodnik musi wykonać pojedynczy przejazd punktowany by awansować do zawodów.


Jeśli samochód uległ awarii lub z innych przyczyn nie może stawić się na linii startu, drugi zawodnik by awansować do zawodów musi wykonać pojedynczy niepunktowany przejazd (BYERUN).
Każda para zawodników na etapie TOP 32 klasy PRO i TOP 16 Masters wykonuje jeden przejazd treningowy dwa przejazdy punktowane. Przejazdy treningowe wykonywane są pojedynczo, bez walki w parach.
Na dalszych etapach pary wykonują wyłącznie po dwa przejazdy punktowane.

PRO AM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere et lacus vitae cursus. Suspendisse scelerisque enim ut mi eleifend malesuada. 

PRAWIE WSZYSTKO
CO MUSISZ WIEDZIEĆ

PROCEDURA STARTU

Start odbywa się za pomocą sygnałów ręcznych. Sędzia startowy otrzyma od obu kierowców gest uniesienia kciuka, aby pokazać, że są gotowi do startu. Sygnałem gotowości jest podniesienie obu rąk przez sędziego startowego.

Przejazd zostaje rozpoczety, gdy sędzia startowy opuści obie ręce w dół. Dozwolone jest opuszczenie linii startu przez pojazd goniącego przed sygnałem startu, jeśli jest to konieczne, aby pojazd goniący utrzymał odległość na prostej prowadzącej do inicjacji. Jeśli goniący musi zwolnić z powodu zbyt wczesnego startu, winę za to ponosi on sam, pod warunkiem, że procedura startowa samochodu prowadzącego była prawidłowa.

Samochód prowadzący musi odjechać po daniu sygnału do startu.

– Jeśli samochód prowadzący wyjedzie za wcześnie, otrzyma karę.
– Jeśli samochód prowadzący wyjedzie za późno, otrzyma punkt karny.
– Jeśli samochód prowadzący uderzy w pachołek szykany, otrzyma karę.

Trzeci błąd przyznany kierowcy w walce spowoduje, że kierowca ten otrzyma niekompletny przejazd.

WAŻNE

 • Podwójna inicjacja
 • Korekty
 • Opony poza trasą
 • Brakujące strefy i klipy
 • Wypadnięcie z trasy
 • Brak kąta
 • Wyhamowanie lub odpuszczenie gazu przed rozpoczęciem jazdy
 • Wyjechanie poza ostatni punkt inicjacji
 • 2x10min na naprawę w ciągu dnia

KOLEJNOŚĆ STARTU​

Zawodnik ulokowany wyżej w drabince startuje jako uciekający.

Zawodnik zajmujący niższą pozycję w drabince startuje jako goniący.

 

ROZGRZEWKI

Dodatkowy przejazd rozgrzewkowy dozwolony jest na etapie TOP 32 klasy PRO oraz TOP 16 klasy Masters. W kolejnych etapach rywalizacji zawodnicy wykonują  wyłącznie dwa przejazdy punktowane.

Przejazdy rozgrzewkowe wykonywane są pojedynczo, bez walki w parach.

NAPRAWY

W trakcie zawodów dopuszcza się możliwość przeprowadzania napraw.

Jeżeli samochód ulegnie awarii w trakcie jednego z punktowanych przejazdów, zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Zespołowi Sędziów.

Podczas przejazdu kwalifikacyjnego i pojedynków w parach zawodnikowi przysługuje do 10 minut na naprawę, maksymalnie 2 razy w ciągu dnia zawodów.

Czas naprawy liczony jest od momentu wjazdu o parku maszyn

Do dokonywania napraw i modyfikacji upoważnieni są zawodnik oraz zespół mechaników.

BYE RUN

Bye Run to nie oceniany przejazd, który ma na celu udowodnienie, że zawodnik i jego samochód są gotowy do rywalizacji.

Oznacza to, że przechodzisz do następnej rundy bez konieczności walki. Może to być spowodowane awarią samochodu rywala lub liczbą uczestników nie pasującą idealnie do struktury kategorii, np. 23 startujących w klasie przewidzianej dla 24 zawodników.

SUDDEN DEATH

W przypadku remisu pojedynek jest powtarzany – zawodnicy ponownie wykonują dwa przejazdy punktowane bez przejazdu treningowego. 

Trzecia kolejna powtórka pojedynku odbywa się w systemie ‘Sudden Death’ (nagła śmierć) – pojedynek zostaje rozstrzygnięty natychmiast z chwilą popełnienia przez któregoś z zawodników błędu zerowego.

AUTO ZASTĘPCZE

Zawodnik może posiadać jeden samochód zastępczy, który musi przejść badanie techniczne przed rozpoczęciem zawodów.

Zawodnik może zamienić samochód tylko przed pierwszym przejazdem punktowanym dwubiegu.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której samochód został uszkodzony z winy przeciwnika, stwierdzonej przez Zespół Sędziów.

MIEJSCE I DATA

Motopark Koszalin 5-6.08.2023
ul. Gnieźnieńska 8, Koszalin

HARMONOGRAM

Kliknij poniżej i zobacz pełny harmonogram zawodów.

RELACJA LIVE

Pełna darmowa relacja live!
Start: Sobota 14.00

OPASKI

1x ZAWODNIK / 2x MECHANIK

Wraz z blendą i harmonogramem do odbioru w biurze zawodów podczas rejestracji.

PIĄTEK 4.08.2023

(dzień bez publiczności)

8:00
Otwarcie bram dla zawodników

9:00-18:00
Rejestracja i badanie techniczne

10:00 – 16:00
PRYWATNY TRENING MOTOPARK KOSZALIN

› Informacje dotyczące opłaty za trening, zapisy i
płatność w biurze Motopark Koszalin


*trening dostępny wyłącznie dla zawodników zarejestrowanych na zawody 

SOBOTA 5.08.2023

7:30 – 9:00
Rejestracja i badanie techniczne

8:00 – 8:40
Briefing dla zawodników
Briefing dla mediów

9:00– 11:00
Trening dla zawodników Klasa PRO

11:00 – 13:00
Trening dla zawodników Klasa PRO AM & Masters

13:10 – 14:00
Briefing dla zawodników / Losowanie par
Briefing dla mediów

14:10 – 20:30 (start transmisji LIVE)
Kwalifikacje TOP 7 PRO AM
Kwalifikacje TOP 32 PRO
Kwalifikacje TOP 16 Masters

NIEDZIELA 6.08.2023

9:00 – 10:00
Rozgrzewka TOP 32 PRO

10:00 – 11:00
Rozgrzewka  TOP 16 Masters
Rozgrzewka  TOP 7 PRO AM

11:10 – 11:50
Briefing dla zawodników
Briefing dla mediów

12:00 – 17:20 (start transmisji LIVE)
Przejazdy punktowane TOP 7 PRO AM – finał
Pojedynki w parach TOP 32 PRO – finał
Prezentacja zawodników 

17:30 – 20:30 (start transmisji Motowizja)
Pojedynki w parach TOP 16 Masters – finał

Battle of Champions

20:30 (lub po ostatnim przejeździe)
Ceremonia wręczenia nagród

 

Harmonogram może ulec zmianie w zależności od przebiegu zawodów lub warunków pogodowych

WSZYSTKIE BRIEFINGI SĄ OBOWIĄZKOWE​

DOŁĄCZ DO DRIFT OPEN​

Zostań fanem ligi Drift Open!
Odwiedź i polub nasz profil w serwisie Facebook